logo Kasteel Heeze

Middeleeuwen

De oudste beschikbare bron die spreekt over de heerlijkheid Heeze-Leende is een akte uit 1172. De Heerlijkheid was toen in het bezit van Herbertus, een edelman in dienst van de hertog Godfried III van Brabant. In dat jaar verkocht Herbertus een deel van zijn gebied,  Sterksel, aan de aartsdiaken van Luik ten behoeve van de Abdij van Averbode. Een kopie uit 1669 van de akte van deze overdracht wordt nog steeds bewaard in het kasteelarchief.

Ook blijkt uit een document uit die tijd dat er een kasteel stond in Heeze, daarin stond namelijk dat zowel de hertog van Brabant als de graaf van Gelre aanspraak maakte op gebieden in de Brabantse Kempen, waaronder " 't thuys Heeze".  Uiteindelijk werd de graaf van Gelre gevangen genomen bij een veldslag tussen Gelre en Brabant en zag hij af van zijn aanspraak op de betwiste gebieden.

In 1285 komt de heerlijkheid in het bezit van de ridder Willem, Heer van Horn en Althena, een belangrijke edelman aan het hof van hertog Jan I van Brabant.

De nieuwe heer van Heeze was strijdlustig en heeft met zijn krijgslieden deelgenomen aan de achtste kruistocht in 1270 onder leiding van de Franse koning Lodewijk IX, aan de slag bij Woeringen in 1288 onder hertog Jan I van Brabant en aan de Gulden Sporenslag in 1302 onder hertog Jan II van Brabant. Willem sneuvelde twee jaar later, met zijn zoon Engelbert, in de slag bij Zierikzee waar de Vlamingen een leger van Zeeuwen en Franse, Brabantse en Hollandse bondgenoten versloegen. Willem werd opgevolgd door zijn zoon Gerard van Horn, die in 1294 huwde met Johanna van Brabant. Hij was in 1318 op Heeze gastheer van een topbijeenkomst tussen het hertogdom Brabant en het graafschap Holland over het bezit van het land van Heusden. Gerard van Horn werd in 1333 vermoord. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Willem. Willem erfde van een nicht tevens het kasteel Gaesbeek bij Brussel. Ten einde dat in bezit te kunnen nemen droeg hij op 14 januari 1334 de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten op aan de hertog van Brabant.

Tot 1615 bleef het geslacht van Horn in het bezit van deheerlijkheid Heeze-Leende. Een van de laatste Van Horns was Willem "Hezius", een petekind van Willem de Zwijger. Hij werd onthoofd in 1580 toen zijn plan om de hertog van Parma te ontvoeren werd ontdekt.

Naar 17e en 18e eeuw