logo Kasteel Heeze

Stichting Cultureel Erfgoed Heeze is in 1997 opgericht en heeft als doel het ondersteunen van cultureel erfgoed in Heeze. Omdat de stichting daarmee een cultureel en maatschappelijk doel dient, heeft de Belastingdienst aan de stichting de status van culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling) toegekend.

Als gevolg van de ANBI-status moet de stichting in ieder geval de volgende gegevens publiceren:

  • de naam: Stichting Cultureel Erfgoed Heeze
  • het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverband Informatie Nummer) nummer: 808075846
  • postadres: Postbus 1, 5590 AA Heeze
  • doelstelling: zie artikel 2 en 3 van de statuten
  • hoofdlijnen van het beleidsplan: het bestuur van de stichting bepaalt jaarlijks hoe zij met de ter beschikking staande middelen haar doelstellingen het best kan realiseren.
  • de functie van bestuurders: voorzitter en secretaris-penningmeester
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid
  • verslag uitgeoefende activiteiten: zie activiteitenverslagen
  • financiële verantwoording: zie financiële jaarverslagen